Počet zobrazení obsahu : 112376
Aktuálne máme 2 hosťov prítomný

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SONOCENTRUM Skalica - Očkovanie
Očkovanie PDF Vytlačiť E-mail

 • Povinné očkovanie
 • Ide o  pravidelné očkovanie a už z názvu vyplýva, že očkované sú všetky deti, podľa platného očkovacieho kalendára. / viď v kalendári pravidelného očkovania vydávanom Hlavným hygienikom SR na každý rok/
  O očkovaní je vedená dôkladná evidencia (dátum, typ,šarža očkovacej látky, nežiadúce reakcie) a  tieto údaje vpisujeme tiež do Očkovacieho preukazu.


  Poznámka:  každý novorodenec u ás dostane Očkovací preukaz zdarma.

 • Nepovinné očkovanie
 • (o možnostiach očkovania sa môžete poradiť on-line s našim lekárom prostredníctvom formulára na Vaše dotazy)

  V našej ambulancii je možnosť zaočkovať Vaše deti proti ďalším ochoreniam, ktoré nepatria do povinnej schémy, ale môžu mať významný benefit z hľadiska ochrany Vašich detí. Ide o špeciálnu očkovaciu schému, často z veľkej časti hradenú samotným klientom (rodičom dieťaťa) Poistenci ZP Dovera majú však náklady vo vysokej miere refundované.

 • Najčastejšie ochorenia, proti ktorým vieme u nás deti očkovať:
 • Pneumokokové infekcie

  Pneumokokové infekcie sa prenášajú medzi deťmi kvapôčkovou cestou z chorého alebo bacilonosiča. Najrizikovejšími čo do priebehu a komplikácií sú práve malé deti. Najčastejším prejavom je horúčkou sprevádzaný zápal pľúc, táto baktéria môže však byť i vyvolávateľom hnisavého zápalu mozgových blán, stredného ucha alebo celkovej sepsy.
  Od januára 2009 pokračovanie rozočkovaných detí je zdarma rovnako ako očkovanie detí narodených v r.2009 bude samozrejmosťou,pozri nový očkovací kalendár.
  Doporučená doba očkovania cca od 3 mesiacov, voľbu typu očkovacej látky si preberieme podľa konkrétnej situácie. Nevýhodou bola cena, však od apríla r.2008 deťom do 2.rokov veku gro uhrádza poisťovňa. Je však nutné aplikovať 1-3 dávky podľa veku dieťaťa.

  Vírusová hepatitída typu A

  Tento typ žltačky sa doporučuje očkovať ako súčasť doporučených vakcinácií pri cestovaní do niektorých exotických krajín, ale tiež ako toto ochorenie ľudovo voláme – choroba špinavých rúk, vyskytuje sa často i u nás a tiež vo forme menších epidémií. Doba od nákazy po prvé prejavy choroby býva dlhá a trvá 15 až 60 dní.
  Očkujeme deti staršie ako jeden rok pred pobytmi v prírode, cestovaním, 2 týždne až 1 mesiac pred odchodom, po pol roku až roku sa podáva druhá posilujúca dávka ktorá zaistí dlhodobú, nie však celoživotnú ochranu (ďalej sa odporúča preočkovať po 10 rokoch).

  Kliešťová meningoencefalitída

  -nehnisavý zápal mozgu a mozgových blán spôsobuje vírus, ktorý prenášajú kliešte. Ochorenie môže mať rôzny priebeh, zohľadňuje sa samozrejme typ pásma rizikovosti – podľa množstva výskytu nakazených kliešťov v danej lokalite.
  Základné očkovanie je v 3 dávkach v rozmedzí 0-1-7 až 12 tich mesiacov, ochranná imunita vzniká už po podaní druhej dávky. Vhodné je začať v zimných mesiacoch, kedy sa kliešte v aktívnej forme v prírode nevyskytujú. Dá sa však použiť skrátená schéma očkovania – v letných mesiacoch. Ďalej sa preočkováva po základnom očkovaní po 3 a ďalej 5 rokoch.

  Meningokoková meningoencefalitída

  Ochorenie spôsobuje niekoľko typov meningokokov, ochorenie je vždy vážne, často má veľmi rýchly priebeh. Žiaľ najčastejšie ochorejú deti do 4 rokov a dospievajúci a mládežníci.
  Jedným z rizikových predpokladov pre meningokokovú infekciu je pobyt vo veľkom kolektíve v uzavretom priestore (trieda, internát, diskotéka). Ochorenie sa v začiatkoch prejavuje vysokou teplotou, schátenosťou, bolesťami hlavy kĺbov. Ďalej sa objavia charakteristické fliačky a modriny na koži, ktoré pribúdajú, stav vedie k poruche vedomia až k zlyhávaniu životne dôležitých orgánov.
  Viac o očkovanía a najvhodnejšej vakcíne sa dá dozvedieť na stránke : http://www.stopmeningokok.sk/

  Ovčie kiahne

  Toto ochorenie poznáte hádam všetci zo svojich spomienok alebo svojho okolia a viete že sa bežne proti nemu neočkuje, jeho priebeh je zvyčajne nie príliš vážny, vždy s charakteristickou vyrážkou, vzácne komplikovaný čo som viackrát videl i ja – zápal mozočku (malý mozog).
  Očkovať môžeme jedincov, ktorí neprekonali toto ochorenie v detstve a v dospelosti by mohli mať ťažší priebeh choroby, ale hlavne jedincov, ktorí majú závažnejší defekt imunity, deti zaradené do transplantačného programu, deti s nádorovou chorobou a deti dlhodobo liečené liekmi, ktoré potlačujú imunitu.
  V prípade kontaktu týchto osôb s varicellou sa odporúča i tzv. postexpozičná vakcinácia do 3 dní po kontakte.
  Tiež varicella môže byť i nepríjemnou komplikáciou v tehotenstve, čo sám môžem potvrdiť zo svojej práce na špecializovanom pracovisku pre takto choré deti. Preto sa odporúča očkovať mladé ženy ktoré neprekonali varicellu minimálne 3 mesiace pred plánovaným otehotnením!
  Ďalšou cieľovou skupinou pre očkovanie sú deti, ktoré žijú v rodine kde by toto ochorenie mohlo ohroziť ich ďalšieho člena rodiny, ktorý toto ochorenie tiež neprekonal a je v liečbe spomínaných ochorení.
  Očkujeme živou oslabenou vakcínou u detí od 9 mesiacov do 12rokov 1 dávkou a u dospelých 2 dávkami s odstupom 6 týždňov. Očkovanie chráni dlhodobo a tiež môže viesť k zníženiu výskytu pásového oparu u chronicky chorých detí. Doporučený vek okolo 18 mesiaca.

  Ľudský papilomavírus / HPV /

  Vakcína určená pre dievčatá medzi 11 – 26 rokom života chráni pred 2 resp 4 najčastejšími ľudskými typmi papilomavírusu (podľa typu vakcíny) ktoré sposobujú vo vysokom percente rakovinu krčka maternice, dysplastické zmeny genitálu a genitálne bradavice tzv. kondylomata.
  Vakcína má pre horeuvedené ochorenia takmer 100% účinnosť. Je však najvhodnejšie ju aplikovať pred začiatkom aktívneho pohlavného života.
  Primárna imunizácia sa robí v schéme podania 3 dávok – 0, 2 a 6 mesiac, v súčasnosti ponúkané konkurenčné vakcíny sú dve.

  Chrípka

  K tomuto sezónne prebiehajúcemu ochoreniu azda nemusím veľa hovoriť, príznaky sú mnohé od horúčky bolesti svalov kĺbov, vracania, triašky, schvátenosti, nepríjemného dráždivého kašľa, u oslabených či u malých detí však môže prejsť toto ochorenie do zápalu pľúc, postihnutie srdcového svalu alebo nervových tkanív.
  Očkovanie býva v začiatkoch zimného obdobia, viete že na každú sezónu sa pripravuje iná vakcína pre veľkú premenlivosť a očakávaný typ vírusov v danej sezóne.
  Očkujeme každoročne, dávka 0,25 alebo 0,5ml podľa veku dieťaťa, deti staršie ako 6 mesiacov očkujeme dvomi dávkami s odstupom 4 týždňov (dve polovičné dávky), u detí od 3 do 9 rokov sa tiež odporúča podať 2 dávky 0,5ml a to hlavne vtedy ak dieťa nebolo ešte v predchádzajúcich rokoch očkované. Odporúčané je očkovať oslabené, často choré a rizikové deti, na pokyn hlavného hygienika sú prípady kedy toto očkovanie je plne hradené zo zdravotného poistenia.

  Rotavírusy

  Detské hnačkovité ochorenia sú spôsobené najčastejšie rotavírusovou infekciou, ich inkubačná doba je krátka často sa môžu šíriť v kolektívoch (oddelenia, ústavy, jasličky, materské škôlky). U dospelých prebieha často takmer bezpríznakovo a sú tak zdrojom možnej nákazy.
  Najčastejšie prebieha rotavírusová infekcia ako akútna gastroenteritída (teploty, vracanie, 1-3 dni, potom sa objavia riedke vodnaté stolice s frekvenciou i viac ako 10x za deň). Najhoršie ju znášajú deti v dojčenskom veku a má u nich i najzávažnejší priebeh.
  Rotavírusová vakcína sa používa pre aktívnu imunizáciu u detí starších ako 1,5 mesiaca do 6 mesiacov, takpovediac toto je i pásmo odporúčaného očkovania.Vhodné je očkovať pred zimným “rotavírusovým obdobím“. Primárne očkovanie sa robí dvomi vakcínami s odstupom 4 týždňov, a očkujeme i deti, ktoré už prekonali takúto infekciu. Staršie deti ako 7 mesiacov neočkujeme, optimum ukončiť očkovanie do 24 týždňa veku. Aplikácia vakcíny je výhradne perorálna.Dostupné sú u nás dva druhy vakcíny.

  RS vírusy

  Špeciálne očkovanie proti RS vírusom (Synagis) je určené pre nedonosené deti a indikujú ho i takéto centrá. Očkujú sa deti do 2 rokov veku podľa stupňa nezrelosti, typu ventilačnej liečby a postihnutia pľúc, očkuje sa pred začiatkom „RS“ sezóny ak má dieťa ukončený postkoncepčný 36 týždeň.  Očkovanie z našej ambulancie pri ktorom deti neplačú…

  V roku 2009,2010 zabezpečuje naša ambulancia i očkovanie proti Hepatitíde B 40 deťom v Číne
  ... a už druhý rok /2012/zabezpečujeme pre 30 novorodencov ktoré sa nakazili vírusom HIV / AIDS / počas tehotenstva antivírusovú liečbu čím skvalitníme a predĺžime týmto deťom život.
  ... nepridáte sa k nám... ? (Naozaj Vás toto očkovanie nebude bolieť).

  V roku 2013 naši pracovníci podporili projekt UNICEFu.. aby 140 detí  mohlo byť očkovaných
  proti detskej obrne a čiernemu kašľu.
  V roku 2014 a 2015 ,2016, 2017, 2018 boli podporené i projekty Klaunov do nemocníc.. možnos ste ich Vy alebo Vaše deti zahľiadli i v našej Skalickej nemocnici kde tešia hospitalizovaných pacientov z nášho regionu.
  Prečo?

  ....pretože SVET DETÍ SA NÁS TÝKA....