Počet zobrazení obsahu : 112374
Aktuálne máme 2 hosťov prítomný

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Sonocentrum Skalica O lekárovi
SONOCENTRUM Skalica - O lekárovi
O lekárovi... PDF Vytlačiť E-mail

MUDr. Peter Košík, MBA

pediater,neonatolog,

ultrasonografista

MUDr. Peter Košík
  Pracovné skúsenosti:
 • od promócie pracoval pod vedením prim.MUDr.Františka Hottmara na Det-dojč. odd. NsP Skalica
 • v r.1998 atestoval v odbore pediatria a ďalej pracoval na Novorodeneckom  a Nedonoseneckom odd.
 • v r.2000 sa stal zástupcom primára Detsko dojčeneckého oddelenia NsP Skalica
 • v rokoch 2004-2006 vedie toto oddelenie / DDO NsP Skalica /
 • od roku  2006-2009 pracuje v súkromnej nemocnici v Neratoviciach, získava možnosť absolvovať 6 mesačnú pracovnú stáž  u prof.MUDr. Richarda Plavku,CSc na prestížnom pracovisku pre extrémne nezrelých novorodencov – Perinatologickom centre  Gyn-por. kliniky Všeobecnej Fakultnej Nemocnice v Prahe .
 • v rokoch 2009 -2011 pracuje pre koncern VAMED - Mediterra - vedie Novorozenecké odd. MN Almeda.
 •  Ďalej pracuje podľa dohody na Gyn-Por. klinike 3.LF UK a Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady
 •  Tiež na oddelení specializované neonatální péče  s JIP pri GPK 1.LF UK a Fakultnej nemocnice na Bulovke / 2006 - 2011/.
 • Absolvuje dalšie odborné stáže IPVZ vo FN Motol a Fakultnej Thomayerovej Nemocnici
 • Prednáša emergentnú  pediatriu pre odbor Diplomovaný zdravotnícky záchranár na Vyšš. zdrav. škole v Prahe, sociálnu pediatriu na FZSP .
 •  Vzdelávanie:
 • SPTŠ Holíč /1980-1984/
 • Poddôstojnícká zdravotná škola / Vojsko 1985-1987/
 • Dopravná a záchr zdr.služba OUNZ Senica /1987-1989/
 • LFUK Bratislava, pediatria, všeobecné lekárstvo /1989-1995
 • IVZ Bratislava - kvalifikačná atestácia pediatria I /1995-1998/
 • FZSP Trnava –PGŠ neukončené /2002-2005/
 • SPAM Bratislava – certifikačná skúška abdominálna sonografia u detí /2005/
 • IPVZ Praha –odborná spôsobilosť pediatria + špecializačná atestácia neonatológia /2006/
 • Vzdeláva sa v riadení systémov zdravotníckych služieb,managemente PR 
 • Promuje po úspešnom ukončení štúdia na Európskom inštitúte v  Prahe  / 2012 /
 • Navštevuje Univerzitu medicínskeho práva ČLK /od r.2012-2013/
 • V roku 2012 a opätovne v roku 2017 Obhajuje Diplom celoživotného vzdelávania

  Dalšie vzdelávanie:
  Absolvované stáže, predatestačné kurzy, doškoľovacie pobyty, špecializačné kurzy,
  kongresy, konferencie a semináre

  Členstvo v komorách a odborných spoločnostiach:
 • Slovenská pediatrická spoločnosť
 • Spoločnosť pre ultrazvuk v medecíne
 • Neonatologická sekcia SPS
 • Slovenská lekárska komora
 • Česká lékarská komora
 • Česká pediatrická společnost CLS J.E.Purkyne
 • Česká neonatologická společnost
 • Spolok lekárov Záhoria
  Získané licencie:
 • Licencia SLK – pediatria, ultrasonografia LIA, LIB, LIC
 • Licencia SLK – neonatológia
 • Licencia CLK pre výkon vedúceho a primára v odbore pediatria
 • Licencia CLK pre výkon vedúceho a primára v odbore neonatológia

              Zaujímavosti o lekárovi:

 • V roku 2008 získal Diamantovú plaketu prof. Janského Za darovanie krvi, za záchranu života
 • V roku 2009 pokoril Mont Blanc a stál tak na najvyššom mieste Európy /Expedícia 2008/
 • V roku 2011 je prijatý ako člen Celoslovenskej delegácie v Europskom parlamente pri príležitosti zahájenia Europského roku dobrovoľníctva.
 • V roku 2015 získal ocenenie predsedu Trnavského samosprávneho kraja " Za 30 rokov práce s chorým človekom, spočiatku ako zdravotný záchranár, medik, neskor ako lekár, pediater a neonatológ.."